Página:Broqueis.pdf/39


CANÇAO DA FORMOSURA


Vinho de sol ideal canta e scintilla
Nos teus olhos, scintilla e aos labios désce,
Désce á bocca cheirosa e a empurpurésce,
Scintilla e canta apoz d'entre a pupilla.

Sóbe, cantando, á limpidez tranquilla
Da tu'alma estrellada e resplandésce,
Canta de novo e na doirada mésse
Do teu amor, se perpetúa e trilla...