Ai, Deus a vó-lo digo

Ai, Deus a vó-lo digo:
foi-s'or'o meu amigo,
     e se o verei, velida!

Quen m'end'ora soubesse
verdad'e mi dissesse,
     e se o verei, velida!

Foi-s'el mui sen meu grado
e non sei eu mandado,
     e se o verei, velida!

Que fremosa que sejo,
morrendo con desejo,
     e se o verei, velida.