Abrir menu principal
Ai Santiago, padrón sabido
por Pai Gomes Charinho


Ai Santiago, padrón sabido,
vós mi adugades o meu amigo!
     Sobre mar ven quen frores d'amor ten:
     mirarei, madre, as torres de Geén.

Ai, Santiago, padrón provado,
vós mi adugades o meu amado!
     Sobre mar ven quen frores d'amor ten!
     mirarei, madre, as torres de Geén.