Ai eu, coitada, como vivo en gran cuidado

Ai eu, coitada, como vivo en gran cuidado
por meu amigo, que hei alongado!
     Muito me tarda
     o meu amigo na Guarda!

Ai eu, coitada, como vivo en gran desejo
por meu amigo, que tarda e non vejo!
     Muito me tarda
     o meu amigo na Guarda!