Ai mha madre, sempre vos eu roguei

Ai mha madre, sempre vos eu roguei
por Nuno Peres Sandeu


Ai mha madre, sempre vos eu roguei
por meu amig'e pero non mi val
ren contra vós e queredes lhi mal,
e direi vos que vos por en farei:
pois mal queredes meu lim'e meuben,
mal vos querrei eu, mha madre, por en

Vós catade per qual guisa será
ca non ei eu ja mais vosc'a viver;
pois vós a meu amig'ides querer
mal, direi vos que vos end'averrá:
pois mal queredes meu lim'e meuben,
mal vos querrei eu, mha madre, por en