Dizede, madre, por que me metestes

-Dizede, madre, por que me metestes
en tal prisón e por que mi tolhestes
que non possa meu amigo veer?
-Porque, filha, des que o vós conhocestes
nunca punhou ergu'en mi vos tolher.

E sei, filha, que vos trag'enganada
con seus cantares, que non valen nada,
que lhi podía quen-quer desfazer.
-Non dizen, madr', esso, cada pousada,
os que trobar saben ben entender.

Sacade-me, madre, destas paredes
e veerei meu amigu'e veredes
que logo me met'en vosso poder.
-.....................................................................
nen m'ar venhades tal preito mover,

ca sei eu ben qual preito vos el trage
e sodes vós, filha, de tal linhage
que devía vosso servo seer.
-Coidades vós, madre, que é tan sage
que podess'el comigu'esso põer?

Sacade-me, madre, destas prijões,
ca non havedes de que vos temer.

-Filha, ben sei eu vossos corações,
ca non queren gran pesar atender.