Fui eu, madr', a San Momed'u me cuidei

Fui eu, madr', a San Momed'u me cuidei
que veess'o meu amig'e non foi i;
por mui fremosa que triste m'pen parti
e dix'eu como vos ora direi:
pois non ven, seu ũa ren:
por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben

Quand'eu a San Momede fui e non vi
meu amigo con que quisera falar
a muigran sabor nas ribeiras do mar,
sospirei no coraçon e dix'assi:
pois non ven, seu ũa ren:
por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben

Depois que fiz na ermida oraçon
e non vi o que mi queria gran ben,
con gran pesar filhou xi me gran tristen
e dix'eu log'assi esta razon:
pois non ven, seu ũa ren:
por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben