Mari'Mateu, ir-me quer'eu d'aquén

Mari'Mateu, ir-me quer'eu d'aquén,
porque non poss'un cono baratar;
alguén que mi o daría non no ten,
e algũa que o ten non mi o quer dar.
     Mari'Mateu, Mari'Mateu,
     tan desejosa ch'es de cono com'eu!

E foi Deus ja de conos avondar
aquí outros, que o non han mester,
e ar feze-os muito desejar
a min e ti, pero que ch'es molher.
     Mari'Mateu, Mari'Mateu,
     tan desejosa ch'és de cono com'eu!