O que foi passar a serra
e non quis servir a terra
é ora, entrant'a guerra,
     que faroneja.
Pois el agora tan muito erra,
     maldito seja!

O que levou os dinheiros
e non troux'os cavaleiros,
é por non ir nos primeiros
     que faroneja.
Pois que ven cõnos prestumeiros,
     maldito seja!

O que filhou gran soldada
e nunca fez cavalgada,
é por non ir a Graada
     que faroneja.
Se é ric'homen ou ha mesnada,
     maldito seja!

O que meteu na taleiga
pouc'haver e muita meiga,
é por non entrar na Veiga
     que faroneja.
Pois chus mole é que manteiga,
     maldito seja!