Orraca López vi doente un día

Orraca López vi doente un día
e preguntei-a se guarecería.
E disse-m'ela, tod'en jograría:
«Sõo velha e cuid'a guarecer».
E dixe-lh'eu: «Cuidades gran folía,
     ca i máis vej'eu das velhas morrer».

E dixe-lh'eu: «Gran folía pensades,
se per velhece a guarecer cuidades;
pero non vos digu'eu que non vivades
quanto vos Deus quiser leixar viver;
mais en velhice non vos atrevades,
     ca i máis vej'eu das velhas morrer».