Ouço dizer dos que non han amor

Ouço dizer dos que non han amor
que tan ben poden jurar que o han,
ant'as donas, come min ou melhor;
mais pero o juren non lho creerán,
     ca nunca pod'o mentiral tan ben
     jurar come o que verdade ten.

Ben juran eles que as saben amar,
senón que non hajan delas prazer;
mais, que lhis val de assí jurar?;
pero o juren non lho querrán creer,
     ca nunca pod'o mentiral tan ben
     jurar come o que verdade ten.