Página:A bandeira nacional (Eduardo Prado).pdf/97

Estampa X a
As armas do Governo Provisorio fac simile do annexo N. 2 do Diario Official.