Vaiamos, irmana, vaiamos dormir

Vaiamos, irmana, vaiamos dormir
nas ribas do lago, u eu andar vi
     a las aves meu amigo.

Vaiamos, irmana, vaiamos folgar
nas ribas do lago, u eu vi andar
     a las aves meu amigo.

Enas ribas do lago, u eu andar vi,
seu arco na mão as aves ferir,
     a las aves, meu amigo.

Enas ribas do lago, u eu vi andar,
seu arco na mão a las aves tirar,
     a las aves, meu amigo.

Seu arco na mão as aves ferir,
e las que cantavan leixá-las guarir,
     a las aves, meu amigo.

Seus arco na mão a las aves tirar,
e las que cantavan non nas quer matar,
     a las aves, meu amigo.