Diss', ai amigas, don Jan García

Diss', ai amigas, don Jan García
que, por mi non pesar, non morría;
mal baratou, porque o dizía,
     e por est'o faço morrer por mí,
e vistes vós o que s'enfengía:
     demo lev'o conselho que ha de si.

El disse ja que por mí trobava,
ar enmentou-me, quando lidava;
seu dano fez que se non calava,
     e por est'o faço morrer por mí:
sabedes vós o que se gabava:
     demo lev'o consellho que ha de si.

El andou por mí muito trobando
e quant'havía por mí o dando,
enas lides me ía enmentando,
     e por est'o faço morrer por mí,
pero se muito andava gabando:
     demo lev'o conselho que ha de si.